Účast na mezinárodních veletrzích a výstavách 2020-2022

Účast na mezinárodních veletrzích a výstavách 2020-2022
Cílem projektu je posílit exportní aktivity OPTOKON, a.s. a mezinárodní konkurenceschopnost prostřednictvím individuálních účastí na veletrzích
a výstavách v zahraničí.