Novinky

Informace o shromaždování a zpracování osobních údajů

19 June

Vážená paní, vážený pane,

respektujeme Vaše soukromí a vážíme si Vaší důvěry jako obchodního partnera naší společnosti. Proto si dovolujeme Vás tuto cestou informovat, že společnosti OPTOKON, a.s., se sídlem Červený Kříž 250, IČ: 13692283, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6403 je správcem Vašich osobních údajů (dále jen „dotčených osobních údajů“), které získala na základě smlouvy se společnosti OPTOKON, a.s.

Dotčené osobní údaje správce shromažďuje, disponuje jimi a zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a platnými právními předpisy.

Příjemcem dotčených osobních údajů je výlučně správce. Dotčené osobní údaje nebudou předány třetím osobám ani příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.

Více informací naleznete na internetových stránkách společnosti OPTOKON, a.s.

V případě dotazů souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se prosím obracejte na správce, email: esteflova@optokon.com

March Newsletter 2018

26 March

Welcome to the March 2018 OPTOKON newsletter. In this edition, you can find information about how OPTOKON is planning for the future by linking up with the region's largest technical school and details of how you can quickly get hold of a 100G QSFP28 transceiver plus news about our regional presentation along with some of the changes we've made to our products after listening to our customers' requests. We also have news of the new military products catalogue due for release shortly.
 
Of course, there are our usual features on new product releases and articles on the new Land Mobile Computing Platform (LMCP) from the MS product line and the new Mini CS connector plus details of our forthcoming exhibitions.
 

Oznámení o přeměně akcií a výzva k odevzdání akcií

20 October

Oznámení o přeměně akcií a výzva k odevzdání akcií

Společnost OPTOKON, a.s., se sídlem Červený Kříž 250, Jihlava 586 01, IČO: 136 92 283, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6403, oznamuje, že valná hromada dne 9.10.2017 rozhodla o přeměně všech 100 kmenových akcií na jméno, v listinné podobě (jakožto cenných papírů) o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč tak, že se přemění na 100 kmenových nekótovaných akcií na jméno v zaknihované podobě (jakožto zaknihované cenné papíry).

Společnost proto na základě shora uvedeného rozhodnutí vyzývá jediného akcionáře společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných společností za účelem jejich zaknihování, a to v sídle společnosti OPTOKON, a.s. ve lhůtě šesti měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku a dále ke sdělení majetkového účtu jediného akcionáře vedeného u některého z účastníků centrálního depozitáře, na který mají být akcie zaevidovány.

Ing. Jiří Štefl

Statutární ředitel společnosti

OPTOKON, a.s.

OPTOKON Newsletter duben 2015

22 April
OPTOKON Newsletter duben 2015

Vítejte v dubnovém zpravodaji společnosti OPTOKON, ve kterém oznamujeme otevření nového zastoupení OPTOKON v Pákistánu spolu s podrobnostmi o nových opatřeních týkajících se našeho nového zastoupení pro zkušební zařízení v Německu. Kromě těchto nových reprezentačních kanceláří zde naleznete i článek o zvláštním ocenění pro jednu z našich déle fungujících poboček OPTOKONU na Ukrajině.

V tomto ročním období je i čas na novinky v oblasti produktů a služeb a jejich prezentace na výstavách. Můžete se zde dočíst o podrobnostech. Fakta o důležitosti čištění čelních ploch optických vláken při jejich zapojování do optických sítí naleznete v článku generálního ředitele, pana Jiřího Štefla.

 

  • Nedávné výstavy
  • Nové zastoupení v Pákistánu
  • Nový distributor optických testerů v Německu
  • MIKROTIK konference, výstava a workshop
  • OPTOKON Ukrajina
  • Katalog pro taktické optické sítě
  • Správně čištění optických vláken při ukončování
  • Nové produkty