Informace o shromaždování a zpracování osobních údajů

Vážená paní, vážený pane,

respektujeme Vaše soukromí a vážíme si Vaší důvěry jako obchodního partnera naší společnosti. Proto si dovolujeme Vás tuto cestou informovat, že společnosti OPTOKON, a.s., se sídlem Červený Kříž 250, IČ: 13692283, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6403 je správcem Vašich osobních údajů (dále jen „dotčených osobních údajů“), které získala na základě smlouvy se společnosti OPTOKON, a.s.

Dotčené osobní údaje správce shromažďuje, disponuje jimi a zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a platnými právními předpisy.

Příjemcem dotčených osobních údajů je výlučně správce. Dotčené osobní údaje nebudou předány třetím osobám ani příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.

Více informací naleznete na internetových stránkách společnosti OPTOKON, a.s.

V případě dotazů souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se prosím obracejte na správce, email: esteflova@optokon.com