ELTEX-OPTOKON aliance (FTTH-FTTB-PON sítě)

Aliance ELTEX-OPTOKON

Press release For Immediate Release

Download press release English version
Download press release Czech version

OPTOKON, a.s. a ELTEX Enterprise, Ltd. založili alianci dne 14. června 2013 za účelem společného výzkumu, vývoje, výroby a prodeje telekomunikačních technologií ve státech Evropy, Blízkého východu, Afriky a Ameriky. 
 
Obchodním záměrem ELTEX-OPTOKON aliance je propojení exkluzivních know-how, vlastněných ELTEX a OPTOKON, pro vytvoření komplexní nabídky pro realizaci sítí xPON
 
Hlavní misí ELTEX - OPTOKON Aliance je poskytovat zákazníkům ve společném obchodním teritoriu telekomunikační systémy využívající technologie xPON, VoIP, TDM, Ethernet-switch, Thin client, Set-top-box s nejlepšími technickými 
parametry a komplexní řešení FTTH a FTTB pro přenosové rychlosti vyšší jak 1GB/sek.
 

 

Ing. Jiří ŠTEFL, General Director & CEO, OPTOKON, a.s. při podpisu smlouvy řekl: „ Vytvoření aliance OPTOKON - ELTEX Enterprise, Ltd. znamená pro obě společnosti výrazné posílení pozic na světových trzích v oblasti prodeje telekomunikačních zařízení. Především technologie xPON při realizaci Fiber-To-The-Home (FTTH) bude znamenat výrazný technologický posun při širokém komerčním využití, které se očekává v nejbližší budoucnosti při digitalizaci domácností a zavádění vysokorychlostního internetu. 
Propojení know-how obou společností a společné využití jejich výzkumných, vývojových a výrobních kapacit vytváří komplexní nabídku pro realizaci sítí xPON ve všech možných konfiguracích. Po plném rozběhu činnosti Aliance dle strategického plánu lze předpokládat i pravidelný roční nárůst zaměstnanosti v obou regionech a s tím související i rozvoj obou společností.“ 
 

 

Ing. Aleksey Chernikov, generální ředitel, ELTEX Enterprise, Ltd . hodnotí podpis smlouvy takto: "Očekáváme, že naše spojenectví bude přínosem pro obě společnosti, a to zejména proto, že se rozšíří obchodní nabídka a sortiment obou firem a společně vstoupí na rozšířené trhy. Naše konkurenční výhoda je v komplexnosti řešení pro sitě xPON, ve vysoké systémové a technologické vyspělosti nabídky a v našem know-how. Spojenectví s OPTOKON, a.s, nám poskytuje příležitost prodávat naše zařízení na trzích Evropské unie a zároveň OPTOKON má možnost prodávat  v našem tržním segmentu. "
 
 
OPTOKON, a.s.: 
 
OPTOKON byl založen v lednu 1991, jako akciová společnost existuje od roku 2011. V roce 1999 vybudoval OPTOKON Kalibrační laboratoř, která byla akreditovaná dle ISO 17025 (CAI reg. no.:K2315) pro kalibraci testovacích zařízení pro optická vlákna. 
Řídící struktura skupiny OPTOKON je založená na maticové organizaci, která má 6 výrobních divizí a společně s regionálně řízenými zařízeními OPTOKON, kterými jsou obchodní zastoupení a distribuční centra.
FTTH-OPTOKONcept TM splňuje všechny zákaznické požadavky na FTTH program. 
Více informací o společnosti OPTOKON, a.s. lze nalézt na www.optokon.com. 
 

ELTEX Enterprise, Ltd.: 

ELTEX Enterprise, Ltd. je významným Ruským vývojovým centrem a výrobcem telekomunikačních zařízení. Společnost byla založená v roce 1992 a má již 20ti-leté zkušenosti z vývoje a výroby zařízení. ELTEX Enterprise, Ltd. nabízí pro servisní společnosti úplnou škálu zařízení a řešení. Všechna zařízení jsou navržena výhradně specialisty společnosti v Novosibirsku. Společnost realizuje komplexní vývojový cyklus nových zařízení včetně vývoje schémat, návrhu plošných spojů, tvorby SW a realizace prototypů. 
Celý vývojový cyklus, výroba a podpora je realizována ve výrobě v Novosibirsku. ELTEX Enterprise, Ltd. byl oceněn jako nejrychleji se rozvíjející technologická společnost a patří mezi prvních 30 inovativních společnosti.