Česká Republika

Czech Republic
OPTOKON a.s.
Červený Kříž 250
586 01 Jihlava,
Česká republika
http://www.optokon.cz
optokon@optokon.com
tel. +420 564 040 111
fax. +420 564 040 134
 

OPTOKON  a.s.
prodejní kancelář Praha
Venušina 1149/3
104 00 Praha 10
Ćeská republika
trinkmoc@optokon.com

WWW.OPTOKON.CZ